Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 17 ZPP u svezi s čl. 32. Zakona o javnom informiranju (NN RH br. 11/82, 28/87, 47/89, 8/90, 22/92, 26/93)

 

Zakon o javnom informiranju sadrži posebne odredbe o mjesnoj nadležnosti, a ne i odredbe o stvarnoj nadležnosti suda.

 

"Prvostupanjski sud se pogrešno oglasio nenadležnim primjenivši od­redbu čl. 17. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91), a ne primjenivši odredbu čl. 36. toč. 1.a. Zakona o redovnim sudovima (NN 32/88, 16/90 i 41/90), te pogrešno tumačeći i primjenivši odredbu čl. 32. Zakona o javnom informiranju (NN 22/92). Naime, prema odredbi 61. 36. Zakona o redovnim sudovima Okružni privredni sudovi su redoviti sudovi, a prema odredbi 61. 32. Zakona o informiranju tužba se može podići pred sudom općemjesne nad­ležnosti koja se određuje prema području gdje tužitelj ima sjedište, pre­bivalište, što je tužitelj i učinio podnošenjem tužbe nadležnom sudu prema svom sjedištu."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3079/92 od 12. siječnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr