Zakon o parničnom postupku ( Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 16 st. 2

Kada sud u tijeku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud, nego kakvo drugo domaće tijelo (na pr. upravna tijela) oglašava se nenadležnim, ukida provedene radnje u parničnom postupku i odbacuje tužbu.

 

"Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se ukidaju provedene radnje u predmetu i odbacuje tužba i zahtjev za izdavanje privremene mjere. Prema obrazloženju tužitelji zahtijevaju ispravu o prijenosu dionica s tuženika Hrvatskog fonda za privatizaciju na njih, a tuženik na takav njihov zahtjev nije odgovorio. Prvostupanjski sud smatra da su tužitelji mogli takav zahtjev ostvariti tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, prema članku 4 Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju (Narodne novine br. 84/92, 70/93, 19/94, 52/94, i 87/96), a ne redovnom tužbom kod trgovačkog suda. Stoga je prvostupanjski sud donio rješenje prema odredbi čl. 16 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92, u daljem tekstu: ZPP).

 

Protiv prvostupanjskog rješenja tužitelji su podnijeli žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

 

Žalba tužitelja nije osnovana.

 

Prema odredbi čl. 36 Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (Narodne novine br. 29/91- pročišćeni tekst) Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje, strukturiranje i razvoj /agencija/ obavlja u ime i za račun Hrvatskog fonda za razvoj sve stručne poslove u vezi s provedbom Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Prema odredbi čl. 12 st 4 istog zakona protiv rješenja koja donosi agencija može se pokrenuti upravni spor. Nisu osnovani navodi tužitelja da je tuženik trgovac i da obavlja trgovačku djelatnost. Stoga žalba nije dovela u dvojbu prvostupanjsko rješenje. Valjalo je stoga temeljem odredbe čl. 380 toč. 2 ZPP-a odlučiti kao u izreci.

VTS RH Pž-143/95 od 26. studenog 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr