Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 16.

 

Kada tužitelj podnese tužbu sudu, iako su stranke ugovorile za rješavanje spora arbitražu, sud se po službenoj dužnosti ne može oglasiti apsolutno nenadležnim, već samo po prigovoru tuženika zbog postojanja ugovora o arbitraži (ili ugovorene arbitražne klauzule).

 

"Člankom 42. stavak 1. Zakona o arbitraži (Narodne novine broj 88/01) propisano je da ako su stranke za rješavanje određenog spora ugovorile arbitražu, sud kome je podnesena tužba u istom sporu i među istim strankama na prigovor tuženika oglasit će se nenadležnim, ukinut će provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu osim ako nađe da Ugovor o arbitraži nije valjan (članak 6. Zakona), da je prestao važiti ili da se ne može ispuniti. Stavkom 2. istoga članka određeno je da taj prigovor tuženik može staviti pred sudom najkasnije na pripremnom ročištu, a ako se pripremno ročište ne održava onda na glavnoj raspravi prilikom upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari, sve dok ne završi svoj odgovor na tužbu.

 

Iz navedenih odredaba Zakona o arbitraži proizlazi da u slučaju kada tužitelj, premda su stranke ugovorile arbitražno rješavanje spora, podnese tužbu sudu, sud se može oglasiti nenadležnim samo ako tuženik na pripremnom ročištu ili na ročištu za glavnu raspravu prije završetka svog odgovora na tužbu istakne prigovor nenadležnosti suda za postupanje zbog postojanja arbitražne klauzule. Prema tome, sud se ne može po službenoj dužnosti oglasiti nenadležnim za postupanje u parničnom postupku zbog postojanja arbitražne klauzule kojom su stranke ugovorile arbitražno rješavanje spora, već samo u povodu prigovora tuženika. Ako tuženik do završetka svog odgovora na tužbu propusti istaknuti prigovor nenadležnosti suda kojemu je tužba podnesena, to propuštanje tuženika treba tretirati kao konkludentnu dispoziciju kojom se odrekao svog prava da se suđenje održi pred arbitražnim sudom."

VTS RH, Pž-7481/03 od 27. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr