Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 I 112/99) Članak 16.

 

Sud u tijeku postupka, po službenoj dužnosti, pazi ide li rješavanje spora u sudsku nadležnost.

 

Nedopuštena je tužba zaposlenika protiv poslodavca na naplatu neuplaćenih doprinosa Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, jer imenovani zavod neuplaćene doprinose u roku naplaćuje u upravnom postupku od poslodavca, te nije propisan sudski put pravne zaštite.

 

"Prvostupanjski sud pravilno je našao da nije dopušteno u postupku pred sudom tražiti onakav vid pravne zaštite kakav je tužitelj zahtijevao. Pravila o obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti uređena su odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN broj 102/98, 127/00, 59/01 i 109/01). Taj zakon uređuje tko su osiguranici koji se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju za slučaj starosti i invalidnosti, na koja prava se osiguranici obvezno osiguravaju, tko je obveznik uplate doprinosa mirovinskog i invalidskog osiguranja, prava osiguranih osoba temeljem odredaba tog zakona kao i postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Tako je između ostalog u poglavlju vrsta osiguranja i osigurane osobe propisano da se obvezno osiguravaju zaposleni i prema posebnim propisima izjednačene osobe (argument iz čl. 10. st. 1. toč. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju). Zakonom je određeno i koje razdoblje obuhvaća mirovinski staž prema kojem se na temelju tog zakona ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja, kao i način evidentiranja takvog staža.

 

Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje vodi matične evidencije osiguranika, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja i to na način i u skladu s odredbama zakona. Podaci se evidentiraju u postupku koje utvrđuje zavod općim aktom. Zakon propisuje i postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Odredbom čl. 145. Zakona propisano je da obveznici plaćanja doprinosa iz čl. 136. toč. 1. do 3. i 5. Zakona jesu poslodavci za osiguranike iz čl. 10. st. 1. toč. 1. do 3. i 5. Zakona. Zaposlenici dakle spadaju u onu skupinu osiguranih osoba za koje su obveznici plaćanja doprinosa poslodavci, a aktivno je legitimiran potraživati uplatu doprinosa isključivo zavod. Zakon propisuje poseban postupak za prisilnu naplatu doprinosa, pa je tako određeno u čl. 149. Zakona da obveznici plaćanja doprinosa koji ne uplate doprinose u propisanom roku dospijeća, Zavod će donijeti rješenje da u roku od 8 dana uplati dospjele doprinose s kamatama. Organizacija, pak, koja je ovlaštena za obavljanje platnog prometa obvezna je na zahtjev zavoda, a na temelju rješenja koje se donosi u posebnom postupku naplatiti iznos neplaćenog doprinosa s kamatama prijenosom sredstava na račun zavoda. Time je propisan posebni upravni postupak za naplatu neuplaćenih doprinosa, a ovrhu po rješenjima donesenim u tom postupku, provodi Porezna uprava prema postupku predviđenom za prisilnu naplatu poreza građana, odnosno sud prema pravilima Ovršnog postupka."

VTS RH, Pž-3814/00 od 7. svibnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr