Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99 i 117/03) Članak 12. st. 1.

 

Sud je vezan za pravomoćne upravne akte, u granicama njihove pravomoćnosti o tome postoji li neko pravo ili pravni odnos.

 

Ovo se odnosi i na procjenu upravnog organa (Hrvatskog fonda za privatizaciju) u pogledu procjene vrijednosti nekretnina društva koje su ušle u temeljni kapital društva, te nije relevantna procjena vrijednosti nekretnina od strane sudskog vještaka.

 

"Sudovi su vezani za pravomoćne upravne akte u granicama njihove pravomoćnosti. Parnični sud može sam riješiti prethodno pitanje samo ako o njemu još nije donio odluku nadležni sud ili drugi nadležni organ. Ako je nadležni organ donio odluku, sud je takvom odlukom vezan. U ovom predmetu se kao prethodno pitanje za odluku o razlozima za ništavost odluka skupštine tuženika pojavilo između ostalog i pitanje procjene vrijednosti nekretnina koje su ušle u temeljni kapital društva. S tim u svezi je i pitanje može li društvo dati svoju procjenu vrijednosti unijete nekretnine ako je vrijednost utvrđena konačnim upravnim rješenjem. Tuženik je dobio suglasnost za namjeravanu pretvorbu u kojoj je utvrđena vrijednost osnovne glavnice društva. Na drugu glavnicu nema suglasnosti. Kada bi sudski vještak i procijenio vrijednost zemljišta na viši ili niži iznos, procjena ne bi bila od značaja za rješenje ovoga spora, jer nije sudu dana u nadležnost takva procjena. Radi se o prisilnim propisima. Ako postupak procjene nekretnina nije proveden po ovlaštenim osobama i nije ishođena suglasnost na procjenu, nekretnina ne može ući u temeljni kapital društva."

VTS RH, Pž-2871/01 od 3. lipnja 2003.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr