Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 118.

 

- Industrijski dizajn: pojam oponašanja i sudska zaštita - 203/9 i 53/5

- Povredom zaštićenog modela smatra se i oponašanje zaštićenog mode­la. Oponašanje postoji, ako prosječan kupac robe može uočiti razliku između dva modela samo ako obrati osobitu pažnju. Ako je razlikovanje između dvaju modela prosječnom kupcu moguće uz upotrebu obične pažnje nema povrede zaštićenog modela, odnosno oponašanja modela.

 

"Predmetnom tužbom tužitelj traži da se utvrdi da je tuženik izradom i oponašanjem te puštanjem u promet "Data mapa za kompjuterske liste" koje sadrže mehanizme koji u svemu sliče i oponašaju zaštićene modele tužitelja, povrijedio tužiteljstvo pravo zaštićenih modela pod nazivom "Me­hanizam za male uredske mape" i "Klizač za uredske mape", te da se tuženiku zabrani svaka daljnja izrada i oponašanje, te puštanje u promet "Data mapa za kompjuterske listove" i obveže na naknadu štete, te presu­da objavi u javnom tisku na trošak tuženika.

Točno je da je tužitelj temeljem rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske broj nositelj prava na modele pod nazivom "Mehanizam za male uredske mape" i "Klizač za uredske mape" s pravom prvenstva od 17. studenog 1994. godine i važenjem do 17. studenog 2004. godine. Prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 118. st. 3. Zakona o indu­strijskom vlasništvu nalazi, da se ne radi o oponašanju zaštićenog modela tužitelja jer svaki prosječan kupac robe može uočiti da vanjski oblici meha­nizma tužitelja i tuženika nisu slični niti identični. Prvostupanjski sud je vrlo detaljno opisao modele tužitelja i tuženika te utvrdio da se klizači razlikuju po veličini i širini, po obliku kao i oznakama otisnutim na klizačima.

Prema odredbi čl. 25. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu modelom se štiti vanjski oblik proizvoda odnosno djela, prema tome ocjenjuje se samo vanjski oblik koji je i predmet zaštite. Bitan je dakle ukupni dojam sličnosti između modela, a što je pravilno prvostupanjski sud utvrdio, da ne postoji i za to naveo valjane razloge koje u cijelosti prihvaća i ovaj žalbeni sud, kao i to da prosječan kupac ne mora obratiti posebnu pozornost da bi uočio razlike u vanjskom obliku modela."

 VTS RH Pž-719/98 od 25. kolovoza 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr