Pravo intelektualnog vlasništva

Zakon o autorskom pravu
(Narodne novine broj 53/91, 58/93, 9/99 – pročišćeni tekst, 76/99, 127/99, 67/01)Zakon o industrijskom vlasništvu
(Narodne novine broj 53/91, 19/92 i 26/93)Zakon o žigu
(Narodne novine broj 78/99 i127/99)


mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr