Zakon o čeku (Narodne novine br. 74/94) Članak 19. i 22.

Okolnost da je trasat bez opravdanog razloga odbio isplatu čekovne svote tiče se poslovnog odnosa između trasata i trasanta.

Imatelj čeka ne može zahtijevati isplatu čekovne svote od trasata nakon njegova odbijanja isplate, već samo od trasanta.

 

"Prvostupanjski sud utvrdio je slijedeće relevantne činjenice:

 

- da je tužitelj imatelj čekova koje su mu kupci (fizičke osobe) predali radi plaćanja cijene kupljene robe

- da su tuženiku, kao trasatu, čekovi podneseni na naplatu

- da tuženik (trasat) nije isplatio određeni iznos novca korisniku čeka (tužitelju)

- da je tuženik vratio čekove tužitelju, bez da je izvršio naplatu s tekućih računa izdatnika čekova (trasanta).

 

Na nabrojane utvrđene relevantne činjenice, prvostupanjski sud pravilno je primijenio materijalno pravo kad je odbio tužitelja s tužbenim zahtjevom za isplatom čekovne svote pozivom na odredbe iz čl. 6. te odredbe 19. i 22. Zakona o čeku ("Narodne novine" broj 74/94).

Temeljem odredbe iz čl. 19. Zakona o čeku, korisniku čeka pripada pravo na regres zbog neisplate, a uvjeti za regres su ispunjeni ako je imatelj pravovremeno podnio ček na isplatu, a trasat je isplatu odbio. Temeljem odredbe iz čl. 22. imatelju čeka dozvoljava se da i mimo regresa podigne redovnu tužbu iz temeljnog odnosa radi naplate potraživanja iz posla koji je bio temelj izdavanja ili prijenosa čeka. Odredbe Zakona o čeku ne predviđaju pravo imatelja čeka zahtijevati naplatu od trasata nakon što je to ovaj odbio.

 

Okolnost da je trasat bez opravdanog razloga odbio isplatu čekovne svote tiče se, kako je to prvostupanjski sud pravilno konstatirao, poslovnog odnosa između njega i trasanta."

VTS RH, Pž-4873/01 od 27. svibnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr