Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98) Članak 77. Zakon o bankama (Narodne novine br. 161/98) Članak 3.

Upis banke u sudski registar bez rješenja o odobrenju za rad banke od Hrvatske narodne banke je nedopušten i ništav.

"Iz utvrđenja suda proizlazi, da je upis tužitelja u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod imenom Banka i štedionica ..... d.d. Zagreb, izvršen bez rješenja o odobrenju za rad tužitelja, koje je tužitelj morao dati po čl. 3. Zakona o bankama (NN br. 161/98), a na zahtjev osnivača, odnosno na zahtjev tuženoga, budući da je tuženi već bio upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, kao Štedionica ..... dioničko društvo ograničene odgovornosti Zagreb. Naime, nedopuštena je prijava za upis tuženoga kao dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez rješenja o odobrenju za rad tužitelja Narodne banke Hrvatske, pa kako tog rješenja nije bilo, a upis je bio izvršen, to takav upis nije bio dopušten. Naime, po čl. 43. st. 2. toč. 4. Zakona o sudskom registru, propisano je, da je prijava za upis u sudski registar dopuštena, ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku. Kada je zakonom propisano, da je za upis u sudski registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu se prilaže i taj akt kako je to određeno čl. 40. st. 2. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98). Zbog toga nije bitna okolnost, da li je tuženik povećao temeljni kapital ili ne, jer je bitna baš okolnost da je ovaj upis izvršen bez rješenja o odobrenju za rad tuženoga kao banke, a to odobrenje daje Narodna banka Hrvatske po čl. 3. Zakona o bankama."

VTS RH, Pž-5722/00 od 12. prosinca 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr