Zakona o sudskom registru Članak 71. i 72.

Registarski sud može brisati upis po službenoj dužnosti u roku od dvije godine od dana upisa ako je obavljen bez propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi, te ako podnesena prijava ili isprava ne sadrži podatke čiji se upis traži. O pokretanju postupka brisanja registarski je sud dužan obavijestiti subjekt upisa.

 

"Registarski sud može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa, ako je taj upis obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi kao i u drugim slučajevima kada upis nije bio dopušten ili nije bio osnovan iIi je poslije postao neosnovan.

 

Ovaj postupak registarski sud može pokrenuti najkasnije u roku od dvije godine od dana upisa (čl. 71. Zakona o sudskom registru).

 

U konkretnome slučaju sud je odredio brisanje upisa zbog toga što subjekt upisa nije postupio po zaključku suda prvoga stupnja od 12. siječnja 1995. jer nije dostavio potrebne isprave uz prijavu, a bio ih je dužan priložiti.

 

Međutim, sud je, provodeći postupak brisanja po službenoj dužnosti izvršenog upisa propustio po čl. 72. Zakona o sudskom registru, u kome je propisano, da će registarski sud obavijestiti subjekt upisa o pokretanju postupka za brisanje upisa, uz poziv da se u određenom roku izjasni i prema potrebi podnese propisane isprave. U tome slučaju sud može odrediti ročište na koje poziva sve zainteresirane osobe, te nakon ocjene provedenih dokaza donese odgovarajuće rješenje o spornome slučaju."

VTS RH, Pž-661/95 od 7. ožujka 1995.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr