Zakon o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 63.

Registarski je sud dužan po službenoj dužnosti brisati ili promijeniti podatke u registru, ako se zbog izmjene odlučnih činjenica ispune pretpostavke za upis brisanja ili promjene tih podataka.

 

"Ovaj žalbeni sud ne nalazi da bi pobijano rješenje bilo zahvaćeno nekom od bitnih povreda postupka, kako onih na koje pazi po službenoj dužnosti, tako i onih na koje upozorava žalitelj u svojoj zajedničkoj žalbi. Registarski je sud bio dužan po službenoj dužnosti provesti pobijani upis temeljem rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa 943-06/95-003/53, Ur.broj 563-04-401/95-1 od 1. 2. 1995., kojim je poništeno rješenje Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj broj 306-01/92-03/100 od 4. travnja 1992. Naime, radi se o brisanju i promjeni upisa podataka subjekta upisa "M" s po. G., odnosno o promjeni oblika organiziranja pretvorbom Društvenog poduzeća "M", s po. G. u "M" d.d. G. u skladu s odredbom čl. 63. st. 1. Zakona o sudskom registru (NN, 1/95). Sud prvoga stupnja bio je dužan po službenoj dužnosti provesti navedenu promjenu podataka u registarskome predmetu. Ne radi se o brisanju subjekta upisa iz čl. 70. i 71. Zakona o sudskom registru, pa se ne primjenjuje prekluzivni rok od dvije godine iz čl. 71. st. 3. cit. Zakona. Prilikom brisanja i promjene podataka upisa iz čl. 63. Zakona'o sudskom registru (NN, 1/95) nije propisan prekluzivni rok."

VTS RH, Pž-2080/95 od 13. Iipnja 1995.

 

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr