Članak 70. Zakona o postupku za upis u sudski registar /sada članak 63. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99/

Ista osoba može biti zakonski zastupnik (direktor) dva ili više poduzeća pa ta činjenica nije razlog za brisanje upisa poduzeća iz sudskog registra.

 

"Ovaj sud smatra da je sud prvog stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo kad je kao razloge za brisanje po službenoj dužnosti naveo činjenicu da jedna osoba obavlja dužnost zakonskog zastupnika (direktora) u dva pravna subjekta. Ovakve zabrane nema u odredbama Zakona o poduzećima koji se prirnjenjuje kao Zakon Republike Hrvatske. Isto tako nema zapreke da jedna fizička osoba bude asnivač dvaju ili više poduzeća. Nadalje, osnivač ako je jedan osnivač, kao što je u konkretnom slučaju, može povjeniti fizičkoj osobi, da obavlja poslove direktora, zakonskog zastupnika, poduzeća iako ta fizička osoba svojim ponašanjem ne ulijeva povjerenje da će dužnost direktora obnašati pažnjom dobrog gospodarstvenika. Dovoljno je da imenovanom ili izabranom zakonskom zastupniku (direktoru) nije izrečena kakva mjera zabrane obnašanja takve dužnosti. Sve rečeno ukazuje da ovaj sud ne nalazi da je ispunjena pretpostavka iz čl. 70. toč. 3. st. 1. Zakona o upisu, a da bi sud po službenoj dužnosti pokrenuo postupak o namjeri brisanja neosnovanog upisa pa je i ovo razlog zbog čega je riješeno kao u izreci po čl. 63. toč. 3. Zakona o upisu."

VTS RH, Pž-1610/93 od 15. ožujka 1994.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr