Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 61. toč. 1.

Nedopuštena je žalba pravne osobe o čijim registarskim promjenama nije odlučivano, te koja nema pravnog interesa za podnošenje žalbe.

 

"Žalba je nedopuštena.

 

Ovaj sud drugog stupnja je nakon uvida u predmet suda prvog stupnja našao da je žalba podnositelja nedopuštena. Naime, u predmetu suda prvog stupnja radi se o registarskom predmetu upisa promjene predmeta poslovanja, promjene ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove i promjene odredbi Statuta predlagatelja Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Split, a žalbu je podnijelo Veleučilište u Splitu, zastupano po rektoru prof. dr. B. A., a to je osoba koja nema pravnog interesa za podnošenje žalbe. Prema stanju spisa vidljivo je da se prava Veleučilišta u Splitu nisu povećavala, a niti smanjivala, a odluke Ministarstva donesene u upravnom postupku vežu registarski sud."

VTS RH, Pž-4213/01 od 20. studenog 2001. godine

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr