Članak 60. Zakona o postupku za upis u sudski registar članak 154. ZOP /sada članak 59. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99/

Osoba koja nije stranka u postupku upisa ima pravo na žalbu protiv rješenja o opisu ako joj je tim rješenjem povrijedeno neko pravo ili interes utemeljen na zakonu.

 

"U smislu č1. 60. Zakona o postupku upisa u sudski registar (NN 53a/91 dalje: Zakon o upisu) pravo na žalbu protiv rješenja o upisu ima osoba koja smatra da je rješenjem povrijedeno neko njezino pravo ili interes utemeljen na zakonu.

 

Da bi u ovom i ovakvom slučaju žalitelj ostvario svoje pravo da žalbu mora dokazati:

- ili da mu je povrijedeno neko pravo,

- ili da ima na zakonu utemeljen interes za drukčijim rješenjem.

 

Žalitelj ne dokazuje niti jednu od izloženih pretpostavki.

 

Zaštita naziva u tvrtki tuženika po čl. 154. Zakona o poduzećima (NN 53/91 dalje: ZOP) je u nadležnosti i interesu društveno političke zajednice a ne žalitelja.

 

Sjedište poduzeća je u interesu i djelokrugu odlučivanja osnivača, a potom i samog poduzeća, a ne trećeg subjekta, kao što je žalitelj u ovom slučaju.

 

Nije točno da je subjekt upisa zahtjevao upis nedopuštene djelatnosti. Da li će subjekt upisa ispunjavati uvjete (tehničke, higijenske i slično) za obavljanje dopuštene djelatnosti u nadležnosti je drugih organa, a ne suda, ali nikako žalitelja.

 

Žalitelj ima pravo zahtjevati zaštitu pravnog interesa, a ne ekonomskog (iako se ekonomski iz žalbe tek može naslutiti, a pravni interes žalitelja za drukčijim pravnim rješenjem provedenog upisa se u ovom slučaju ne da niti naslutiti)."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1431/93 od 23. lipnja 1993.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr