Zakon o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 59.

Pravo na žalbu protiv rješenja o upisu u sudski registar ima sudionik u postupku upisa ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo tada kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena. Ugovor koji je potpisala osoba upisana u sudskom registru kao zastupnik po zakonu jedne ugovorne strane pravovaIjan je i pod pretpostavkom da se utvrdi da je upis bio neosnovan. Stoga druga ugovorna strana nema pravnog interesa za podnošenje žalbe protiv rješenja o upisu. Eventualno ukidanje ili preinačenje rješenja o upisu ne bi dovelo do nevaljanosti ugovora.

 

"Žaleći se protiv rješenja o upisu žalitelj tvrdi da je njegov pravni interes za brisanje provedenog upisa promjene osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. u tome što je ugovor o cesiji potpisao upravo pobijanim rješenjem imenovani zakonski zastupnik, a da je taj upis promjene, odnosno odluka o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. nezakonito donesena, te da slijedom toga ni potpisnik rečene cesije (direktor cedenta) ne bi smio potpisati ugovor o cesiji.

 

Žalba nije dopuštena.

 

Pravo na žalbu protiv rješenja o upisu u registar ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena (čl. 59. st. 1. Zakona o upisu u sudski registar). Žalitelj nema pravnog interesa pobijati provedeni upis promjene osobe ovlašatene za zastupanje. Ovo zbog toga što je ugovor o cesiji što se tiče potpisa osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. Naime, P. Z. stjecalac je, cesionar, iz ugovora o cesiji kojeg je na strani cedenta potpisala osoba upisana u registar kao osoba ovlaštena za zastupanje cedenta. Uzdajući se u javne knjige (u sudski registar) cesionar je stekao neko potraživanje cesijom, bar što se tiče potpisa osobe ovlaštene za zastupanje. Zbog toga, što bi se kasnije i pokazalo, da je eventualno imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje cedenta nezakonito, ne bi na strani cesionara umanjilo ili poništilo njegova prava stečena temeljem ugovora, kad je taj ugovor potpisala osoba koja je u javnom registru bila ovlaštena potpisati takav ugovor. Dakle, ovaj sud zaključuje da žalitelj, kao cesus u konkretnom ugovoru o cesiji, ne bi bio u povoljnijoj situaciji, u pravno drukčijoj situaciji, od one u kojoj se nalazi sada, sve kad bi se u nekom postupku utvrdilo da provedeni upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje cedenta nije bio zakonito proveden u sudski registar.

 

Našavši, na opisani način, da žalitelj nema pravnog interesa podnositi ovu žalbu, riješeno je kao u izreci po čl. 61. toč. 1. Zakona o sudskom registru (NN, 1/95)."

VTS RH, Pž-4051/94 od 25. travnja 1995.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr