Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 51.

Predmet poslovanja trgovačkog društva upisuje se u sudski registar u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćeni naziv djelatnosti. Ukoliko prijavitelj prilikom podnošenja prijave ne odredi predmet poslovanja - djelatnosti u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti, registarski sud zaključkom će pozvati predlagatelja da ispravi i dopuni prijavu.

 

"Iz spisa proizlazi da je predlagatelj dana 23. prosinca 1995. godine podnio prijavu za upis u sudski registar te kao predmet prijave označio usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima.

 

Zaključkom od 1. travnja 1997. godine, predlagatelj je pozvan da ispravi i dopuni prijavu, a u smislu čl. 46. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 i 57/96). Kako navedenom zaključku suda predlagatelj nije udovoljio, sud je donio pobijano rješenje kojim se odbacuje prijava za upis.

 

Prema odredbi čl. 51. st. 1. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 i NN 57/96), predmet poslovanja - djelatnosti upisuje se u sudski registar u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti, tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćeni naziv djelatnosti. Međutim, u prijavi od 13. svibnja 1997. godine, a koju predlagatelj smatra žalbom, predmet poslovanja nije određen u skladu sa citiranim čl. 51. st. 1. Zakona o sudskom registru. Isto tako u čl. 3. Društvenog ugovora od 18. prosinca 1996. godine, a koji je priložen uz žalbu od 13. svibnja 1997. godine predmet poslovanja nije određen u skladu sa citiranim čl. 51. st. 1. citiranog Zakona. Obzirom na izneseno valjalo je temeljem čl. 61. toč. 2. Zakona o sudskom registru riješiti kao u toč. 1. izreke rješenja."

VTS RH, Pž-2311/97 od 2. rujna 1997.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr