Zakon o postupku za upis u sudski registar (Narodne novine br. 53A/91) Članak 35. /sada članak 47. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99)

Tvrtka ili naziv subjekta upisa mora se jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa s područja istog registarskog suda.

 

"Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odbacio je prijavu za upis u sudski registar predlagatelja d.o.o. "Gamma-Sisak" Sisak, osnivača M.C. iz Siska, jer je sud našao da je bezuspješno protekao rok od 15 dana od dana kad je predlagatelj upisa dobio zaključak kojim mu je naloženo da otkloni nedostatke u prijavljenom upisu, tako da u tom roku promjeni tvrtku i podnese izmjenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama i obrascima.

 

Protiv tog rješenja žali se predlagatelj upisa tvrdeći da je postupio po zaključku suda te da je promjenio tvrtku sada u "Gamma-Sisak" umjesto ranije "Gamma", te da je u skladu s tim dostavio izmjenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama i obrascima. Stoga da prijava za upis sadrži sve pretpostavke za zakoniti upis subjekta upisa, pa se predlaže preinačenje pobijanog rješenja u skladu s navodima žalbe.

 

Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je sud prvog stupnja primjenio odredbe iz Zakona o postupku za upis u sudski registar (NN br. 53A/91) kad je u smislu čl. 35. istog Zakona pozvao predlagatelja da otkloni nedostatke u prijavljenom upisu i u određenom roku promjeni tvrtku (jer je takva tvrtka već upisana u trgovački registar), te da shodno tome dostavi izmjenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama i obrascima.

 

Nadalje, pravilno je sud prvog stupnja donio i pobijano rješenje temeljem istog zakonskog propisa, kad je odbacio prijavu za upis, nakon što je utvrdio da je bezuspješno protekao rok iz spomenutog zaključka u kojem je predlagatelj trebao otkloniti ukazane nedostatke.

 

Temeljne činjenice nisu osporene niti žalbom. Naime, kad sud utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar pozvat će predlagatelja da u određenom roku promijeni tvrtku, a ako to ne učini odbacit će prijavu.

 

U konkretnom slučaju tvrtka subjekta upisa "Gamma" odnosno "Gamma-Sisak" koju je osnivač M.C. po zaključku suda promjenio, doista se jasno ne razlikuje od drugog već upisanog subjekta upisa, pa je ispravno postupio prvostupanjski sud kad je donio pobijano rješenje.

VTS RH, Pž-2839/95 od 28. studenog 1995.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr