Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 47 Zakon o trgovačkim društvina (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 454. st. 1.

Neuredna je prijava za upis u sudski registar izmjene društvenog ugovora ako odluka članova društva nije donesena u obliku javnobilježničke isprave.

 

"Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odbacio je prijavu za upis u sudski registar promjene članova uprave i ovlaštenja u zastupanju članova uprave predlagatelja "K. P."d.o.o. Osijek B. Kašića br. 64, a u smislu čl. 47. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95, 57/96).

 

Prema obrazloženju predlagatelj je zaključkom od 29. travnja 1996. godine pozvan da otkloni nedostatke prijave, koji zaključak je predlagatelj primio dana 6. svibnja 1996. godine. Kako predlagatelj u roku od 8 dana a i kasnije toga sve do sada, nije otklonio nedostatke ukazane predmetnim zaključkom to je sud prvog stupnja temeljem odredbe čl. 47. Zakona o sudskom registru odbacio prijavu predlagatelja.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj upisa. Navodi da je javni bilježnik odbio ovjeriti odluke odonešene na skupštini predlagatelja 17. travnja 1996. godine, jer da nije bio nazočan na toj skupštini. Međutim, da nijednim propisom nije predviđena obvezna nazočnost javnog bilježnika na skupštini društva s ograničenom odgovornošću kao što je ovdje slučaj, pa da su zato valjane odluke koje je predlagatelj donio na spomenutoj svojoj skupštini. Zato se predlaže pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti istom sudu na ponovni postupak.

 

Žalba nije osnovana.

 

Predlagatelj upisa podnio je dana 22. travnja 1996. godine prijavu za upis u sudski registar promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju članova uprave,

 

- uz tu prijavu u sudski registar predlagatelj nije priložio potrebite dokaze da su odluke na sjednici skupštine od 17. travnja 1996. godine donesene u obliku javno-bilježničke isprave (čl. 454. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93).

 

Nadalje iz spisa proizlazi da je predlagatelj i zaključak suda prvog stupnja od 29. travnja 1996. godine primio dana 6. svibnja 1996. godine, nakon čega nije postupio po zaključku, odnosno nije podnio sve do sada urednu prijavu da bi se po istoj moglo postupiti.

VTS RH, Pž-1882/96 od 29. listopada 1996.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr