Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43 st. 1.

Nedopuštena je prijava za upis u sudski registar ukoliko nije podnesena od osobe ovlaštene za zastupanje, te će takvu prijavu registarski sud odbaciti.

 

"U čl. 43. st. 1. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, dalje: ZRS) propisano je da prije nego donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama o kojim ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis. U st. 2. od 1. do 8. navedene su pretpostavke o kojima ovisi dopuštenost prijave, a prva je da je prijava podnesena od ovlaštene osobe.

 

Uvidom u spis je utvrđeno da je spisu priložen preslik registracije "N" d.o.o. za proizvodnju, preradu i promet voća i povrća, Nova Gradiška, iz kojeg je vidljivo da je kao osoba ovlaštena za zastupanje u zemlji i inozemstvu upisan P.H. direktor s danom 27. VII. 1995.

 

Na temelju iznijetog drugostupanjski sud nalazi da je prvostupanjski sud ispravno postupio kada je temeljem čl. 47. ZRS odbacio prijavu koja je nedopuštena temeljem čl. 43. st. 2. toč. 1. ZRS, jer nije potpisana od direktora P.H. kao jedine osobe ovlaštene za podnošenje prijave za upis promjena kod subjekta upisa "N" d.o.o. Nova Gradiška i nije se upustio u ispitivanje je li udovoljeno i drugim pretpostavkama za dopuštenost prijave iz čl. 43. st. 2. toč. 2. ZRS."

VTS RH, Pž-1257/96 od 14. svibnja 1996.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr