Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 41 st. 1 toč. 3

Na prijavu za upis osnivanja društva u slučaju ulaganja nekretnina predlagatelja upisa dužan je priložiti i izvadak iz zemljišnih knjiga čime se dokazuje da je ulagač vlasnik nekretnina koje ugovorom prenosi društvu.

 

"Rješenjem prvog stupnja odbacuej se prijava za upis u sudski registar.

 

Prema obrazloženju tako je riješio sud prvog stupnja, jer je pozvao predlagatelja temeljem čl. 46. Zakona o sudskom registru zaključkom od 25. ožujka 1996. godine, da u roku od 8 dana ispravi i dopuni prijavu, a kako to ovaj nije učinio tj. dostavio zatraženi izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz prava vlasništva na nekretninama.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije mogao prihvatiti navod predlagatelja iz žalbe da ne treba dostaviti izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva na nekretninama, koje kao osnivač ulaže u novo društvo, jer je sud prvog stupnja pravilno primjenio odredbu čl. 41. st. 1. toč. 3. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95) u kojem je propisano da se uz prijavu za upis, kad za pojedini oblik subjekta upisa nije što drugo propisano, uz prijavu nekretnine prilaže se izvadak iz zemljišnih kniga. Kako ni za jedan oblik subjekta upisa u pogledu vlasništva na nekretninama nije propisan neki drugi dokaz (prilog), to ispada da su svi subjekti upisa u istom položaju pred zakonom u slučaju kad se radi o dokazivanju prava vlasništva, a što znači da ga dokazuju izvadkom iz zemljišnih knjiga. O tome se izjasnila i sjednica sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu dana 26. lipnja 1995. godine, prema kojem pravnom shvaćanju u slučaju ulaganja nekretnina uz ugovor koji sadrži klauzulu intabulandi prilaže se i izvadak iz zemljišnih knjiga čime se dokazuju da je ulagač vlasnik nekretnina koje ugovorom prenosi društvu."

VTS RH, Pž-1357/96 od 21. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr