Članak 41. Zakona o sudskom registru

Član društva koji u društvo s ograničenom odgovornošću unosi nekretninu kao temeljni ulog mora priložit dokaz o vlasništvu nekretnine (izvod iz zemljišnih knjiga).

 

"Prema podacima u spisu proizlazi da predlagatelj nije dokazao da je knjižni vlasnik nekretnina u z. k. ulošku broj 4634 k.o. Grad Zagreb, iako je nekretnine, izvanknjižno vlasništvo, predlagatelj kupio od H. I. iz Zagreba godine 1980.

 

Sud prvoga stupnja pozvao je predlagatelja, (zaključkom od 12. rujna 1990. godine), da dokaže svoje vlasništvo na ovim nekretninama, pa, kako to predlagatelj nije učinio, sud je prijavu za upis u sudski registar odbacio.

 

Nezadovoljan ovim rješenjem žalitelj ga pobija žalbom, jer smatra da je priložio isprave koje potvrđuju njegovo isključivo pravo vlasništva na spornim nekretninama. Žalitelj smatra da se pravo vlasništva na nekretninama može dokazivati i drukčije i da je on to ovdje učinio, jer je priložio potrebne dokaze.

 

Također je istaknuo kako mnoge nekretnine u k. o. Grad Zagreb, nisu upisane u zemljišnim knjigama, iako su vlasništvo različitih poduzeća.

 

Razmotrivši navode žalbe, kao činjenično stanje u spisu, ovaj sud nalazi da je rješenje suda prvoga stupnja pravilno i zakonito.

 

U tijeku postupka za upis u sudski registar predlagatelja, koji se vodi po pravilima izvanparničnog postupka, registarski sud upisuje predlagatelja na temelju svih podataka iz odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, pa i svih podataka koji su navedeni u toj odluci, a tiču se društvenog kapitala.

 

Kako je u odluci o osnivanju društva navedeno da se kao kapital društva unosi i pravo vlasništva na navedenim nekretninama (za te se nekretnine navodi da su vlasništvo predlagatelja - osnivača), sud prvoga stupnja pravilno je postupio kada je pozvao predlagatelja da to svoje vlasništvo dokumentira potrebnim ispravama.

 

Vidljivo je da predlagatelj nije dokumentirao ovo svoje pravo vlasništva, pa je stoga sud prvoga stupnja pravilno postupio kada je donio pobijano rješenje.

 

I ovaj sud prihvaća stajalište prvoga stupnja da je u konkretnome slučaju bitan podatak i dokaz o zemljišno-knjižnome vlasništvu predlagatelja na ovim nekretninama, budući da i o toj činjenici ovisi predlagateljev upis u sudski registar.

 

Zato je žalbu valjalo odbiti kao neutemeljenu i potvrditi pobijano rješenje po čl. 63. Zakona o postupku za upis u sudski registar."

VTS RH, Pž-840/95 od 14. ožujka 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr