Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 45/99) Članak 25.

Zadrugari se ne upisuju u sudski registar, pa se ne mogu u sudski registar upisati niti istupanja zadrugara iz zadruge.

 

"Naime, žalitelj je prestao biti član zadruge istupanjem iz zadruge dana 14. lipnja 1996. godine, a što je pravomoćnom presudom broj P-475/02 od 10. rujna 2002. godine utvrdio Trgovački sud u Osijeku (presuda je potvrđena presudom i rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-6312/02 od 13. svibnja 2003. godine). U odnosu na to što u pobijanom rješenju nema datuma kada će žalitelj biti brisan iz sudskog registra, ovaj sud napominje da se članovi zadruge niti ne upisuju u sudski registar, pa se stoga u sudski registar ne upisuje ni njihovo brisanje. Naime, odredbom članka 25. stavak 1. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96, 45/99), propisano je da se članovi društva, u ovom slučaju članovi zadruge (zadrugari), upisuju u sudski registar ako je to propisano zakonom. Člankom 12. stavak 2. Zakona o zadrugama ("Narodne novine" broj 36/95, 67/01 i 12/02) određeno je da se u sudski registar upisuje tvrtka, sjedište i predmet poslovanja zadruge, ukupan iznos članskih uloga, dan sklapanja ugovora o osnivanju, imena članova Nadzornog odbora (ako ga zadruga ima), ime upravitelja, ovlasti za zastupanje zadruge i odgovornost zadrugara.

 

Iz navedene odredbe Zakona o zadrugama proizlazi da se zadrugari ne upisuju u sudski registar. Zbog navedenog, u sudski registar ne upisuju se niti datumi njihovog istupanja, kako to pogrešno smatra žalitelj."

VTS RH, Pž-6699/03 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr