Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98, 45/99) Članak 24.

Zakonom nije propisano da se u sudski registar upisuje rješenje suda kojim se pokreće postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

U stečajnom postupku u sudski registar upisuju se samo rješenja kojim se određuju ograničenja raspolaganja koja može odrediti stečajno vijeće i kojima se postavlja privremeni stečajni upravitelj.

 

"Prema članku 24. stavak 1. Zakona o sudskom registru u daljnjem tekstu ZSR) u sudski registar upisuju se podaci propisani zakonom promjene tih podataka. Zakonom nije propisano da se u sudski registar upisuje rješenje suda kojim se pokreće postupak radi utvrdivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

 

Prema članku 24. stavak 2. točka g. ZSR-a, u sudski registar se upisuje otvaranje i obustava postupka prisilne nagodbe, stečaja ili likvidacije, kao i ostale odluke koje se upisuju po službenoj dužnosti. Iz odredbe članka 65. ZSR proizlazi da se po službenoj dužnosti upisuje prijedlog za pokretanje stečajnog postupka i rješenje o otvaranju stečajnog postupka, te promjena tvrtke ili naziva s dodatkom "u stečaju", dakle, nije propisano da se upisuje i rješenje o pokretanju prethodnog postupka.

 

Iz odredbe članka 46. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96 i 29/99, u daljnjem tekstu SZ) proizlazi da se u sudski registar upisuje samorješenje kojim se određuju ograničenja raspolaganja, ona iz članka 44. stavak 2. točka 2. SZ, i kojim se postavlja privremeni stečajni upravitelj.Rješenjem broj od 21. travnja 1999. godine nisu određene mjere osiguranja iz članka 44. stavak 2. točka 2. SZ niti je postavljen privremeni stečajni upravitelj. Stoga nije bilo pravne osnove za upis toga rješenja."

VTS RH, Pž-2479/99 od 29. Iipnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr