Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 637. st. 6.

Društvo s ograničenom odgovornošću, koje ima temeljni kapital manji od najmanjeg zakonom propisanog iznosa temeljnog kapitala dužno je donijeti odluku o povećanju tog kapitala na iznos koji nije manji od spomenutog najmanjeg iznosa do 31. prosinca 1997. te podnijeti prijavu trgovačkom registru.

 

Nad društvom koje tako ne postupi sud pokreće postupak likvidacije i briše ga iz sudskog registra.

 

"Ispitujući pobijano rješenje po čl. 365. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91, 91/92, 112/99) u svezi sa čl. 20. Zakona o sudskom registru, ovaj sud nalazi da u donošenju pobijanog rješenja nisu počinjene povrede odredaba postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Rješenje je donijeto pravilnom primjenom odredaba Zakona o trgovačkim društvima, te Zakona o sudskom registru, a žalbeni navodi ničim ne dovode u pitanje činjenična utvrđenja prvostupanjskog suda. Žalitelj je, naime, društvo s ograničenom odgovornošću, koje ima temeljni kapital manji od najmanjeg iznosa temeljnog kapitala propisanog za društvo s ograničenom odgovornošću odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Zato je bio dužan donijeti odluku o povećanju toga kapitala na iznos koji nije manji od propisanog najmanjeg iznosa temeljnog kapitala za društvo s ograničenom odgovornošću, te podnijeti prijavu za upis odluke u sudski registar do 31. 12. 1997. godine. Nad društvima koja ne postupe po odredbama o obveznom povećanju temeljnog kapitala do zakonom propisanog roka, pokreće se postupak likvidacije društva odnosno poduzeća i brisanje iz sudskog registra. Postupak likvidacije pokreće registarski sud po službenoj dužnosti. Sama likvidacija društava provodi se po odredbama Zakona o trgovačkim društvima koja uređuju način i uvjete likvidacije trgovačkih društava. Kako žalbom ničim nisu osporena činjenična utvrđenja prvostupanjskog suda glede usklađenja temeljnog kapitala društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima odnosno propuštanjem zakonom propisanih rokova, to je jedino rješenje koje je sud mogao u tim okolnostima donijeti ono iz čl. 637. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji društva po službenoj dužnosti."

VTS RH, Pž-1846/01 od 8. svibnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr