Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93,34/99, 52/00 i 118/03) Članak 637 st. 5 Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 41. st. 1. toč. 1.

Upis preoblikovanja javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću te promjena poslovnog odjela članova društva vrši se na temelju općih akata javnog poduzeća. Odluku o preoblikovanju donosi skupština društva s ograničenom odgovornošću, a ne upravni odbor.

 

"Pobijanim rješenjem dozvoljen je upis preoblikovanja javnog poduzeća "Glas Podravine"informativno izdavačka djelatnost Koprivnica s p.o. u MC "Glas Podravine" d.o.o. informativno-izdavačka djelatnost M. Gupca 2, Koprivnica.

 

Protiv ovog rješenja žali se grad Koprivnica (kao zainteresirana stranka). U žalbi se u bitnome ističe da su sve odluke na osnovu kojih je dozvoljen zahtjevani upis nezakonite. Ovo stoga, jer je odluku o preoblikovanju (kao i ostale odluke), umjesto skupštine javnog poduzeća donio Upravni odbor. Osim toga, da su na istoj sjednici Upravnog odbora promjenjeni i već ranije sporazumom utvrđeni poslovni udjeli članova društva, posebice udjel žalitelja. Zato da su povrijeđena prava i interesi žalitelja, pa se predlaže ukidanje pobijanog rješenja.

 

Žalba je osnovana.

 

Ispitujući pobijano rješenje u granicama razloga i navoda, ovaj sud je suglasan sa zaključkom suda prvog stupnja da je u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, dalje: ZTD), moguće da se javno poduzeće "Glas Podravine" Koprivnica, preoblikuje u dioničko društvo, te da se u sudski registar provede taj upis.

 

Međutim, po mišljenju ovoga suda, sud prvog stupnja treba, kada to okolnosti ukažu ispitati i ispunjenje materijalno-pravnih pretpostavki i istinitost dokaza koje predlagatelj upisa podnosi, a da bi proveo zahtjevani upis. Ovo ovlaštenje i dužnost suda prvog stupnja proizlazi iz odredaba čl. 43. i dr. Zakona o sudskom registru (NN 1/95).

 

U konkretnom slučaju to znači da je sud prvog stupnja bio ovlašten i dužan ispitati da li je u prvom redu odluka o preoblikovanju donesena na valjan način, a isto tako ustanoviti da li su mimo volje i sporazuma članova društva mijenjani njihovi poslovni udjeli.

 

Pri tom, a radi pravilnog postupanja za ubuduće treba ukazati prvostupanjskom sudu da odluku o preoblikovanju donosi Skupština društva, a ne Upravni odbor.

 

Predmetnoj prijavi priložena je odluka Upravnog odbora JP "Glas Podravine" Koprivnica (vidi prilog na listu 45 spisa), pa se opravdano postavlja pitanje da li je izvršeni upis zakonit."

VTS RH, Pž-3279/95 od 26. ožujka 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr