Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 637 st. 1.

Nepravovremena je prijava za upis u sudski registar o usklađivanju s odredabama Zakona o trgovačkim društvima društva s ograničenom odgovornošću osnovanog po ranijim propisima podnijeta sudu nakon 31. prosinca 1995. godine. Do tog roka navedeno društvo bilo je dužno uskladiti svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, na temelju izmijenjenih akata izabrati organe društva i podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

 

"Rješenjem prvog stupnja odbacuje se prijava za upis u sudski registar. Prema obrazloženju tako je riješio sud prvog stupnja, jer je predlagatelj bio dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te na temelju izmijenjenih akata imenovati organe društva i podnijeti prijavu do 31. prosinca 1995. godine. Kako to nije učinjeno, odnosno prijava je podnesena tek 9. veljače 1996. godine, sud je riješio kao u izreci.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije mogao prihvatiti navode predlagatelja iz žalbe, jer je Zakonom o trgovačkim društvima točno utvrđen rok predaje usklađenja svojih općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima (čl. 637. Zakona o trgovačkim društvima) i izbora organa, pa kako to nije učinjeno u roku, ispravno je sud prvog stupnja donio svoje rješenje."

VTS RH, Pž-1251/97 od 29. travnja 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr