Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 621. i 622.

Ugrozi li trgovačko društvo protuzakonitim postupanjem nekog njegovog organa opće dobro, a nadležni organ društva ne opozove osobe koje su to učinile, sud može na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donijeti presudu o ukidanju društva.

 

Sud može na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, ukoliko je podignuta tužba o ukidanju protiv trgovačkog društva donositi privremene mjere.

 

Svojstvo ovlaštenog tužitelja (predlagatelja privremene mjere) ima samo Vlada Republike Hrvatske, a ne bilo koja treća osoba.

 

"Naime, tuženik i D. V. kao i prvo i drugoumješač, u svojoj žalbi navode, pored povreda odredaba postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešnu primjenu materijalnog prava i to odredaba čl. 621. i čl. 622. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00). Iz odredbe čl. 621. Zakona o trgovačkim društvima propisana je mogućnost da Vlada Republike Hrvatske zahtjeva od suda da presudom ukine trgovačko društvo, ukoliko trgovačko društvo protuzakonitim postupanjem svog organa ili člana tog organa ugrožava opće dobro, a nadležni organ ne opozove te osobe. Odredbom, pak čl. 622. Zakona o trgovačkim društvima predviđeno je da sud može, ukoliko je podignuta tužba iz odredbe čl. 621. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog organa iz čl. 621. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, a taj organ je Vlada Republike Hrvatske, protiv trgovačkog društva donositi privremene mjere, a koja, budi rečeno, po svom sadržaju odgovara pobijanoj privremenoj mjeri.

 

Kako je u žalbi navedeno, radi se upravo o takvoj privremenoj mjeri, pa je sud drugog stupnja pravilno zaključio da donesena privremena mjera nije donesena temeljem nadležnog organa - predlagatelja osiguranja Vlade Republike Hrvatske, nego na temelju predlagatelja osiguranja - tužitelja T. M. iz Zagreba koji nema niti može imati svojstvo Vlade Republike Hrvatske, a pored toga, niti tužbeni zahtjev nije upravljen na ukinuće tuženika.

 

Kako je iz ovih razloga sud prvog stupnja donio nezakonitu odluku, valjalo je ukinuti rješenje suda prvog stupnja i predmet vratiti sudu prvog stupnja na daljnje postupanje."

VTS RH, Pž-6910/02 od 18. veljače 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr