Članak 187a. ZOP /sada čl. 550. o Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Za obveze poduzeća koje je prestalo uslijed statusne promjene podjelom na više poduzeća solidarno odgovaraju poduzeća koja su nastala tom statusnom promjenom.

 

"Po čl. 187.a. Zakona o poduzećima (SlL list SFRJ broj 77/88, 40/89, 46/90 i "Narodne novine" broj 53/91) poduzeća nastala podjelom solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koje je prestalo postojati. Kad postoji solidarnost na strani dužnika onda vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze od koga hoće, sve dok obveza ne bude potpuno ispunjena (č1. 414. st. 1. ZOO-a). Prema tome sporazum na koji se poziva tuženik tijekom postupka i u žalbi o načinu kako će se namiriti obveze poduzeća iz kojeg su nastali ne utječe na pravo vjerovnika. Taj sporazum može imati utjecaja samo na eventualno pravo regresa."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1345/92 od 23. veljače 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr