Članak 187a. st. 2. ZOP/sada čl. 550. o Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Za obveze poduzeća koje je prestalo postojati uslijed podjele na dva ili više novih poduzeća solidarno odgovaraju poduzeća koja su nastala tom statusnom promjenom. Njihov sporazum o raspodjeli prava i obveza, trećih osoba (vjerovnika) se ne tiče.

Napomena: Prema odredbi članka 550. o Zakona o trgovačkim društvima solidarna odgovornost svih društava koja su sudjelovala u podjeli ograničena je do vrijednosti imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele, umanjene za obveze koje su pojedinom društvu dodjeljene suglasno planu podjele.

 

"Žalbeni navodi tuženika da je dužnik prestao postojati kao jedinstveno poduzeće statusnim promjenama 1992. godine. te da je osim tuženika nastalo Poduzeće Plod iz Đurctevca, koje je diobnom bilancom od 1. 04. 1992. preuzelo sva prava i obaveze bivšeg poduzeća, su točni, ali nisu relevantni za ishod spora. Ovo iz razloga jer je do statusnih promjena došlo nakon podnošenja tužbe, a nova poduzeća su prema članku 185. st. 2. Zakona o poduzećima (Službeni list broj 77/88) stekla pravnu i poslovnu sposobnost u toku postupka upisom u sudski registar. Za prava i obaveze bivšeg poduzeća u smislu članka 187.a. st. 2. istog Zakona solidarno odgovaraju novo-nastala poduzeća, pa je pravilno sud obavezao tuženika da plati utužene dugove. Diobna bilanca sačinjena između novih poduzeća za tužitelja nije obavezna, pa se tuženik može uvijek za plaćene iznose regresirati od Poduzeća Plod a prema njegovoj obavezi u diobnoj bilanci".

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2148/92 od 6. listopada 1992.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr