Članak 187 a. ZOP /sada čl. 550. o Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Poduzeča nastala statusnom promjenom (podjelom, spajanjem ili pripajanjem) solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koja su prestala postojati.

 

"Tuženik je doista u tijeku prvostupanjskog postupka prigovorio samo da se utuženi računi ne odnose na njega, jer da je on svoj dio obveze podmirio, a da ostale obveze trebaju podmiriti ostala poduzeća osnovana od bivše tvrtke T. Prema odredbi članka 187a. Zakona o poduzećima (preuzetog NN broj 53/91 sa izmjenama NN 58/93), poduzeća nastala podjelom, spajanjem s drugim poduzećima ili pripajanjem drugom poduzeću solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koja su prestala postojati. Tuženik stoga u svakom slučaju tužitelju odgovara za utuženo potraživanje, nezavisno od toga kako su novoosnovana poduzeća dogovorila-plaćanje svojih ranijih dugova, odnosno nezavisno od toga iz poslovanja kojeg dijela bivšeg poduzeća je predmetna obveza nastala."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-536/93 od 19. listopada 1993.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr