Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 468

Društvo može prestati na temelju presude suda ako postane nemoguće da se ostvaruje svrha društva ili ako u prilikama društva postoje drugi važni razlozi za njegov prestanak.

Poremećeni odnosi između dvaju članova društva ne mogu imati za posljedice prestanak rada društva, ali mogu biti razlog za istupanje iz društva.

 

"Članovi društva koji imaju poslovne udjele čiji temeljni ulozi čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala mogu kod trgovačkog suda ustati tužbom i tražiti donošenje presude o prestanku društva. Članovi društva to mogu tražiti ako postane nemoguće da se ostvaruje cilj društva, ako u prilikama društva postoji drugi važan razlog za njegov prestanak. Riječ je dakle o važnom razlogu i o zaštiti prava manjinskih članova koji time brane svoj interes u društvu od stava većine koji, iako ne postoje uvjeti za daljnji rad društva, ne žele odlučiti da društvo prestane. To pravo se manjini ne može društvenim ugovorom isključiti niti ograničiti, no da bi sud usvojio tužbu kojom se traži prestanak društva mora postojati važan razlog, kako je naprijed navedeno za takav prestanak. Taj važan razlog mora biti u prilikama samog društva. Tako primjerice to bi mogla biti dugotrajna nerentabilnost poslovanja za koju se ne očekuje da je samo prolazna, teška svađa među članovima društva, koju nije prouzročio tužitelj o značajnim pitanjima društva, trajno pravna ili gospodarska nemogućnost postizanja cilja društva, a sredstvo će doći do izražaja napose kada se u društvu nalaze samo dva člana, pa se ne mogu složiti oko važnih pitanja djelovanja društva. Pri tom valja uzeti da je tužba za prestanak društva krajnje sredstvo kada se na drugi način ne može doći do rješenja, odnosno kad se ne može razumno očekivati da će član istupiti iz društva, biti iz njega isključen i da će kome prenijeti svoj poslovni udio. Kako u konkretnom slučaju sama tužiteljica izražava svoju namjeru da istupi iz društva, to ima pravo u slučaju da drugi član ne želi pristupiti postupku radi istupanja člana iz društva, zahtijevati od suda pravnu zaštitu na način da joj se omogući istup iz društva. Na taj način ostvarit će ista prava koja bi imala da društvo prestane. Pored prava na istupanje tužiteljica se može koristiti i pravom da od suda zahtijeva da sud u posebnom postupku imenuje člana uprave umjesto onog člana kojeg je društvo imenovalo. Tek ako član društva ne može na opisani način ostvariti svoja članska prava, pa i pravo na istupanje iz društva, krajnje sredstvo je prestanak samog društva."

VTS RH, Pž-4231/00 od 14. svibnja 2002.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr