Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 448.

Tužba za utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine podnosi se protiv društva.

Nedopuštena je tužba protiv fizičke osobe koja je po odluci glavne skupštine, te po registarskoj prijavi upisana u sudski registar.

 

"Nije osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je i ovaj žalbeni sud suglasan sa stavom suda prvoga stupnja, da nije dopuštena samostalna tužba protiv fizičke osobe koja je upisana u sudski registar, već da je dopuštena tužba protiv pravne osobe, kao subjekta upisa u sudski registar, jer pravna osoba mora staviti zahtjev radi upisa točno određenih podataka u sudski registar, pa i podataka o tome, tko su članovi uprave, odnosno odgovorna lica za trgovačko društvo, pa je bilo moguće ovakovu tužbu podnijeti samo protiv trgovačkog društva, ali ne i protiv fizičke osobe, koja je po prijavi trgovačkog društva upisana ili se upisuju u sudski registar.

 

Zbog toga je žalbu valjalo odbiti kao neosnovanu i potvrditi pobijano rješenje po čl. 380. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01)."

VTS RH, Pž-1721/03 od 8. travnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr