Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 443.

Skupština se mora sazvati na način kako je to određeno društvenim ugovorom, a ako u njemu o tome nema odredaba, preporučenim pismom upućenim svim članovima društva.

 

Od dana kada je posljednji puta oglašeno sazivanje skupštine ili od dana kada je poziv predan na poštu i dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam (7) dana.

 

"Skupština društva održana 7. studenog 2003. godine nije bila zakonito sazvana, jer nije sazvana na način kako je to određeno odredbom čl. 443. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).

 

Odredbama čl. 443. Zakona o trgovačkim društvima propisano je, da se skupština mora sazvati na način kako je to određeno društvenim ugovorom, a ako u njemu o tome nema odredaba, preporučenim pismom upućenim svim članovima društva.

 

Od dana kada je posljednji puta oglašeno sazivanje skupštine ili od kada je poziv predan na poštu i dana održavanja skupštine mora proći najmanje 7 dana.

 

Uvidom u društveni ugovor od 28. 09. 1995. godine utvrđeno je, da isti ne sadrži posebne odredbe o sazivu skupštine, pa stoga ovdje vrijede odredbe čl. 443. Zakona o trgovačkim društvima.

 

U spisu nema poziva za saziv skupštine, tako da se ne zna kakav je trebao biti dnevni red skupštine. Isto tako u spisu nema isprava na temelju kojih bi bilo moguće utvrditi da su na skupštinu bili pozvani svi članovi društva."

VTS RH, Pž-9106/03 od 3. veljače 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr