Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 441.

Odluka o izboru i opozivu članova uprave u nadležnosti je skupštine društva, ukoliko društvenim ugovorom nije drugačije riješeno.

Ništava je odluka o imenovanju i opozivu člana uprave koju je donio Nadzorni odbor društva, a u kojem društvu imenovanje i opoziv imenovanja člana uprave nije prema društvenom ugovoru u nadležnosti nadzornog odbora, jer je donesena od strane nenadležnog tijela.

 

"Prema odredbama čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 35. Društvenog ugovora tužene, propisano je, da Skupština društva odlučuje o imenovanju i opozivu članova uprave, odnosno da direktora može razriješiti skupština društva, pod uvjetima predviđenim Društvenim ugovorom. Prema tome odluke koje je donio Nadzorni odbor tužene nisu zakonite, jer su donesene od strane nenadležnog tijela.

 

U konkretnom slučaju nije bilo moguće presuditi ovaj spor pozivom na odredbe Ugovora o zapošljavanju i plaći direktora, jer je odredba u ovom Ugovoru o opozivu direktora u suprotnosti kako sa Zakonom o trgovačkim društvima, tako i sa Društvenim ugovorom tužene. Ovo znači da se ne mogu primjenjivati one odredbe ugovora koje su u suprotnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom tužene. Zbog toga je osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je sud prvoga stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo na štetu tužitelja odbijajući njegov tužbeni zahtjev.

 

Zato je valjalo uvažavanjem žalbe pobijanu presudu preinačiti i suditi kao u izreci po čl. 373. st. 1. toč. 4. Zakona o parničnom postupku."

VTS RH, Pž-3805/99 od 19. listopada 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr