Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 433.

Zamjenici članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću imaju ista prava i obveze kao i članovi uprave, te ih stoga nije moguće ograničiti u pravima i obvezama prilikom upisa u sudski registar.

 

"Rješenjem prvog stupnja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci upisano je usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93) kod društva s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom "I."Rijeka, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Rijeci. Nikole Tesle 9, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040047859, prema podacima utvrđenim u prilogu ovog rješenja (podaci za upis u sudski registar), koji je njegov sastavni dio. U prilogu uz rješenje pod članovi uprave/likvidator navedeni su A. M. član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno, te A. A. član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj navodeći da je upis A.A. tražio kao zamjenika direktora uz suglasnost s društvenim dogovorom društva i da ga je trebalo upisati kao zamjenika. Predlaže da se izvrši ispravak odnosno uvaži žalba i izmijeni rješenje prema žalbi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije prihvatio navode predlagatelja, jer prema odredbi čl. 433. Zakona o trgovačkim društvima određeno je da propisi koji se odnose na članove uprave vrijede i za njihove zamjenike, iz čega jasno proizlazi da zamjenike nije moguće ograničiti u njihovim pravima i obvezama. Zamjenici članova uprave su s članovima uprave ravnopravni, pa se u slučaju kad se upisuje zamjenik uprave u stvarni sastav uprave ubraja i zapisani zamjenik. Kako je prema odredbi čl. 433. Zakona o trgovačkim društvima kao i čl. 253. Zakona o trgovačkim društvima koje regulira upravu odnosno zamjenika uprave u dioničkom društvu identičan, ali i potpuno jasan, daje zamjeniku člana uprave ista prava kao i članu uprave, to je jasno da ne stoji žalbeni navod predlagatelja i da je sud prvog stupnja donio zakonito rješenje."

VTS RH, Pž-28/97-2 od 28. siječnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr