Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 427.

Ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena članovima uprave društvenim ugovorom, odlukom članova društva i obvezatnim uputama nadzornog odbora bez pravnog su učinka prema savjesnim trećim osobama, jer se takva ograničenja ne upisuju u trgovački registar.

 

"Društvo zastupa uprava (čl. 428. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima - ZTD). Dakle, pravnim radnjama uprave društvo stječe prava i obveze. Uprava je zakonski zastupnik društva, a ova odredba je prisilne naravi. To znači da je ovlast za zastupanje društva nemoguće povjeriti kome drugom uz istodobno isključenje uprave od te ovlasti.

 

Prema čl. 427. st. 1. ZTD. članovi uprave moraju poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom, odlukom članova društva i obveznim uputama nadzornog odbora. Prema st. 2. citiranog čl. 427. ZTD-a, ograničenja iz st. 1. toga članka bez pravnoga su učinka prema trećima. To vrijedi napose ako se ovlast za zastupanje ograničava na sklapanje određenih poslova ili poslova određene vrste ili se ono daje samo pod određenim okolnostima, za određeno vrijeme ili mjesto ili je za sklapanje pojedinih poslova potrebna suglasnost članova društva, nadzornog odbora ili nekog drugog organa društva. Ovaj članak uređuje ona ograničenja ovlasti za zastupanje koja nisu upisana u trgovački registar, dakle, ograničenja koja postoje u internom (unutarnjem) odnosu između društva i članova uprave. Budući da se govori o takvim ograničenjima koja načelno nisu dostupna javnosti odnosno trećim osobama - jer se ona ne upisuju u trgovački registar, takva ograničenja ne proizvode pravne učinke prema savjesnim trećim osobama (st. 2. čl. 427.). U slučaju upisa ograničenja ovlasti u trgovački registar, prestao bi interni značaj tih ograničenja i od trenutka tog upisa upisana ograničenja počela bi proizvoditi pravne učinke prema trećima."

VTS RH Pž-2388/98 od 21. srpnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr