Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 426. st. 6.

Ako društvo nema članove uprave koji su potrebni za to da bi ga se zastupalo, osobu ovlaštenu za zastupanje može u hitnim slučajevima na prijedlog zainteresirane osobe odrediti sud za vrijeme dok društvo ne imenuje odgovarajućeg člana uprave, odnosno dok sud ne postavi privremenog upravitelja.

 

Nije moguće određivanje člana uprave, umjesto onoga kojega je društvo imenovalo, zbog razloga nesuglasja između imenovanih članova uprave.

 

"Na činjenično stanje koje je utvrdio prvostupanjski sud pogrešno je primjenjena odredba čl. 426. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00). Sud u bitnomu konstatira:

 

- protustranka F.-I. d.o.o. V. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano kao društvo za upravljanje investicijskim fondovima,

- prema Izjavi o osnivanju društvo zastupa uprava koja broji tri člana,

- za članove uprave imenovani su od strane nadležnog organa N. K. za predsjednicu uprave, te D. Ž. i I. Z. za članove uprave,

- član uprave I. Z. ne ispunjava svoje dužnosti, čime je blokiran rad društva jer članovi uprave društvo zastupaju skupno i istovremeno.

 

Kod takvog činjeničnog stanja nema mjesta primjeni odredbe čl. 426. st. 6. ZTD-a o imenovanju člana uprave od strane suda. Odredbom čl. 426. st. 2. ZTD-a propisano je da, ako društvo nema članove uprave koji su potrebni za to da bi ga se zastupalo, osobu ovlaštenu za zastupanje može u hitnim slučajevima na prijedlog zainteresirane osobe odrediti sud za vrijeme dok društvo ne imenuje odgovarajućeg člana uprave, odnosno dok sud ne postavi privremenog upravitelja.

Odluka suda u takvim slučajevima privremeno uređuje odnose u društvu dok te odnose imenovanjem člana uprave ne uredi nadležni organ društva. Smisao odredbe nije u tomu da sud uređuje odnose u društvu mimo volje nadležnih organa, nego da, kada takva volja nije još izražena, pa nedostaje iz bilo kojih razloga član uprave, privremeno do odluke nadležnog organa imenuje nedostajećeg člana uprave. Samo u slučaju kada društvo ima manji broj članova uprave od onoga koji je određen društvenim ugovorom, dopuštena je intervencija suda na prijedlog zainteresirane osobe. Određivanje člana uprave umjesto onoga koga je društvo imenovalo, a zbog razloga nesuglasja između imenovanih članova u donošenju odluka u zastupanju društva nije dopušteno."

VTS RH, Pž-2943/00 od 16. srpnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr