Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 426.

Društvo s ograničenom odgovornošću zastupa uprava. Nije pravno valjana punomoć odvjetniku koju nije potpisao u ime društva član uprave, već predsjednik nadzornog odbora društva.

 

Napomena: nadzorni odbor samo iznimno zastupa društvo i to prema članovima uprave (čl. 268), na primjer kada tužbu za utvrđenje ništavosti odnosno za pobijanje odluke glavne skupštine podigne uprava ili neki njezin član - čl. 363. st. 2.. Tada punomoć za zastupanje odvjetniku može potpisati u ime društva osoba koju je nadzorni odbor ovlastio svojom odlukom (na primjer, predsjednik nadzornog odbora).

 

"Žalitelji osnovano navode da je sud prvog stupnja neosnovano prihvatio punomoć tuženika za punomoćnika A. Ž. i V. P. potpisane po predsjedniku nadzornog odbora, kad iz spisa jasno proizlazi da je predsjednik uprave D. V. i da njegovog potpisa na punomoći nema. Prema tome, jasno je da se kao punomoćnici ne mogu uzeti A. Ž. i V. P., jer se na punomoći ne nalazi potpis predsjednika uprave D. V.,čime je u osnovi povrijeđena odredba čl. 41. i čl. 42. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-6918/02 od 25. veljače 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr