Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 I 118/03) Članak 424. stavak 1.

Članovi društva sa ograničenom odgovornošću mogu u svako doba opozvati članove uprave.

 

Za opoziv nije potrebno postojanje određenog razloga, već je dovoljno da članovi smatraju da nema daljnjih opravdanja za ostanak određene osobe da i nadalje bude član uprave.

 

"U smislu članka 424. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) članovi društva sa ograničenom odgovornošću mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave. Za opoziv člana uprave nije potrebno postojanje unaprijed određenih razloga, već je dovoljno da članovi društva smatraju kako nema daljnjih opravdanja za ostanak određene osobe na toj funkciji.

 

U konkretnom slučaju je I. B. iz Oštrica kao jedini osnivač društva BENVAN d.o.o. Varaždin donio odluku u obliku javnobilježničke isprave o opozivu dosadašnjeg direktora N. B. i imenovanju novog u osobi T. B.

 

Upis promjene članova uprave proveden je na temelju pravilnog i zakonitog postupka u skladu sa odredbama članka 39. do 43. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine broj" 1/95, 57/96 i 45/99)."

VTS RH, Pž-5592/03 od 2. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr