Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 423. st. 6.

Ako društvo nema nadzorni odbor ili ako nadzorni odbor ne imenuje članove uprave, sud će na prijedlog zainteresirane osobe postaviti privremenog upravitelja.

 

Prethodno je nužno zatražiti i dobiti njegovu suglasnost, jer se nikoga ne može bez njegova pristanka postaviti za dužnost privremenog upravitelja društva.

 

"U članku 423. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93 i 34/99, 121/99 i 52/00 nastavno: ZTD), nije propisano treba li sud prilikom postavljanja privremenog upravitelja zatražiti njegovu suglasnost i kojim uvjetima mora udovoljavati privremeni upravitelj kojeg postavlja sud, ali izvan dvojbe je da taj upravitelj mora udovoljavati odredbama članka 239. stavak 2. tog Zakona, jer se člankom 425. stavak 2. ZTD-a propisuje za svakog člana uprave da se uz prijavu za njegov upis u sudski registar mora dati izjava člana uprave da ne postoje zapreke iz tog članka.

 

Time je ujedno odgovorio i na navedenu dilemu u odnosu na traženje suglasnosti privremenog upravitelja za postavljanje na tu dužnost, jer se nikoga ne može postaviti na odgovornu dužnost privremenog upravitelja trgovačkog društva, ako sam na to ne da pristanak, a s druge strane ako on nije suglasan imenovanju neće htjeti potpisati navedenu izjavu, pa bi imenovanje bilo bespredmetno.

 

Kako prvostupanjski sud prilikom imenovanja privremenog upravitelja nije zatražio njegovu suglasnost pogrešno je primijenio materijalno pravo, pa je ostvaren žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava iz članka 356. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) na koju ovaj drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti, pa je valjalo pobijano rješenje u točci II. ukinuti temeljem članka 380. točka 3. ZPP-a."

VTS RH, Pž-4618/01 od 25. rujna 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr