Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 423.

Zakonske pretpostavke za imenovanje novog člana uprave su da društvo nema upravu, a ne da društvo nema nadzorni odbor.

Ukoliko članovi društava smatraju da član uprave ne vodi poslove s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, mogu svojom odlukom opozvati člana uprave, a ne tražiti od suda imenovanje novog člana uprave.

 

"Ako broj članova uprave padne ispod broja koje je društvenim ugovorom određen kao najmanji broj člana uprave da bi ona mogla voditi poslove društva i zastupati ga, a nisu određeni njihovi zamjenici, članovi društva moraju svojom odlukom bez odgađanja imenovati članove koji nedostaju. Do obavljenog imenovanja preostali članovi uprave obavljaju samo neodložive poslove. Društvenim ugovorom može se odrediti da za vrijeme dok članovi društva ne imenuju nove članove, nadzorni odbor može imenovati članove koji nedostaju. Ako otpadnu svi članovi uprave ili oni nisu u mogućnosti obavljati svoje dužnosti, nadzorni odbor je dužan članove uprave imenovati bez odgađanja.

 

Ako društvo nema nadzorni odbor ili ako on ne postupi onako kako je to propisano u naprijed citiranom članku, sud će na prijedlog zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti postaviti privremenog upravitelja. Njegova je dužnost da se brine oko imenovanja nove uprave i do tada je ovlašten obavljati samo neodložive poslove.

 

Iz ovih odredaba kao i iz okolnosti da je razriješen dužnosti raniji predsjednik nadzornog odbora društva nije utemeljeno zaključiti da su ispunjene zakonske pretpostavke za imenovanje novog člana uprave. Pretpostavka za imenovanje novog člana jeste da društvo nema upravu, a ne da društvo nema nadzorni odbor, kako tvrdi razriješeni član nadzornog odbora S. Ž.. Novoimenovani član uprave ne stupa na mjesto člana nadzornog odbora koji je razriješen, nego na mjesto člana uprave, a sam predlagatelj potvrđuje da društvo ima upravu.

 

Ukoliko članovi društva smatraju da član uprave ne vodi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, odnosno da vrijeđa svoje obveze, na raspolaganju mu stoji pravni institut opoziva člana uprave. Članovi društva naime mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave. To nema utjecaja na prava člana uprave iz ugovora koji su sklopili sa društvom. Član uprave koji je ujedno i član društva može se, ako za to postoji važan razlog, opozvati i odlukom suda."

VTS RH, Pž-4999/02 od 8. siječnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr