Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 423.

Upravu društva s ograničenom odgovornošću imenuju članovi društva svojom odlukom, ako društvenim ugovorom nije predviđeno da upravu imenuje netko drugi (na primjer, nadzorni odbor).U slučaju da su članovi društva društvenim ugovorom ovlašteni imenovati upravu društva, a oni to ne učine, nadzorni odbor je dužan imenovati članove uprave koji nedostaju.

 

"Uz prijavu za upis u sudski registar predlagatelj je priložio Odluku Nadzornog odbora od 11. siječnja 1999. godine o opozivu člana uprave M. O. i imenovanju za člana uprave Z. J. Medutim, upravu društva s ograničenom odgovornošću imenuju članovi društva svojom odlukom, kako je to propisano u čl. 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), a jednako tako članovi društva mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave (čl. 424. st. 1. ZTD-a). Društvenim ugovorom može se odrediti da za vrijeme dok članovi društva ne imenuju nove članove, nadzorni odbor može imenovati članove koji nedostaju. Ako otpadnu svi članovi uprave ili oni nisu u mogućnosti obavljati svoju dužnost, nadzorni odbor je dužan članove uprave imenovati bez odgadanja (čl. 423. st. 5. ZTD-a)."

VTS RH, Pž-3365/99 od 7. rujna 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr