Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)

Ako društvo nema nadzorni odbor, ili ako on ne imenuje članove uprave do potrebnog najmanjeg broja, sud će na prijedlog zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti postaviti privremenog upravitelja.Dužnost je privremenog upravitelja da se brine o imenovanju nove uprave, te da obavlja neodložne poslove društva, kako društvo ne bi pretrpjelo znatniju štetu.

 

"Prema članku 423. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD-a), ako društvo nema nadzorni odbor ili ako on ne postupi onako kako je propisano u prethodnom stavku toga članka, sud će na prijedlog zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti postaviti privremenog upravitelja. Njegova je dužnost da se brine oko imenovanja nove uprave, a do tada je ovlašten obavljati samo neodložne poslove (čI. 423. st. 6. ZTD-a). Imajući u vidu dvije zadaće privremenog upravitelja, a te su da se brine o imenovanju nove uprave i da obavlja neodgodive poslove; sud je pravilno utvrdio da postoji opasnost da društvo pretrpi znatniju štetu, pa je u smislu čI. 423. st. 6. ZTD-a imenovao privremenog upravitelja društva - N. C., za koga je sud utvrdio da ispunjava uvjete iz čl. 423. ZTD-a.

 

Slijedom iznesenog, valjalo je žalbu protustranke odbiti kao neosnovanu i potvrditi rješenje suda prvoga stupnja, a sve u smislu čl. 380. toč. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)."

VTS RH, Pž-1904/98 od 24. studenog 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr