Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111 /93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 421.

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

 

"I prema odredbi čl. 421. Zakona o trgovačkim društvima i prema Statutu tužene, tužitelj, kao osnivač društva, može istupiti iz društva. U tom slučaju on ima pravo tražiti, da mu se isplati tržna vrijednost njegovog poslovnog udjela u vrijeme istupanja.Naravno, da se pri tome moraju poštovati uvjeti i postupak propisan Statutom tuženoga društva, kojim je ovo pravo tužitelja ograničeno, odnosno, kojim je utvrđen postupak prodaje.

 

Prema odredbama Statuta i prema odredbama čl. 421. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je, da se vrijednost poslovnog udjela člana društva utvrđuje prema tržnoj vrijednosti poslovnog udjela u vrijeme istupanja. Prema tome, to ne može biti knjigovodstvena vrijednost poslovnog udjela, kako to zaključuje sud prvoga stupnja i temeljem utvrđene knjigovodstvene vrijednosti poslovnog udjela utvrđuje svotu naknade koja pripada članu društva.

 

Zato je osnovan žalbeni razlog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer se navodima žalbe dovodi u pitanje činjenično stanje utvrđeno od strane suda prvoga stupnja.Stoga će u nastavku postupka sud prvenstveno utvrditi tržnu vrijednost poslovnog udjela tužitelja putem vještačenja po vještacima odgovarajuće struke, pa čak i upitom na varaždinsko tržište vrijednosti, te ponovno odlučiti o tužbenom zahtjevu tužitelja."

VTS RH, Pž-1912/99 od 8. lipnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr