Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 52/00 i 18/03) Članak 420. stavak 2.

Neovisno o odredbama društvenog ugovora član društva može konstitutivnom tužbom kod suda zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi.

 

Član koji ishodi pravo na istupanje iz društva ima pravo na naknadu za poslovni udio u visini naknade tržišne vrijednosti poslovnog udjela koji iznos mu je dužno isplatiti društvo.

 

"Član društva može pod određenim pretpostavkama istupiti iz društva ili tužbom tražiti da sud odredi prestanak članstva.

 

Član društva nije doduše ovlašten kada god to zaželi, istupiti iz društva. Za istupanje člana moraju postojati važni razlozi. Istupanje može biti uređeno društvenim ugovorom, ali u tom slučaju u ugovoru moraju biti uređeni uvjeti pod kojima član može istupiti iz društva, postupak u kojemu se istupanje provodi i posljedice istupanja u odnosu na društvo i na članove. Ne radi se o prestanku članstva prestankom poslovnog udjela, niti prepuštanju udjela trećima (članovima društva ili osobama izvan društva) nego član svoj udjel pod određenim pretpostavkama stavlja na raspolaganje društvu. Radi se o pravnom sredstvu kojim se član može poslužiti samo kada druga sredstva ne mogu dati rezultate. Ako društvenim ugovorom nije određeno što se smatra važnim razlogom za istupanje, može se raditi u načelu o razlozima u samom članu i koji istupa, odnosima u društvu ili odnosima sa drugim članovima društva. Poglavito se može, kada se radi o istupanju zbog ponašanja drugih članova, dopustiti istupanje zbog nelojalnosti drugog člana ili članova, izvlačenju sredstava iz društva, onemogućavanju članu da se koristi svojim članskim pravima i sl.

 

Ako društvenim ugovorom i nije posebno propisano da član može istupiti, to se pravo može ostvariti konstitutivnom tužbom po pravilu iz članka 420. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).

 

Član koji ishodi pravo na istupanje ima pravo na naknadu za poslovni udio. Vrijednost poslovnog udjela određuje se prema vrijednosti u vrijeme istupanja, neovisno o nominalnoj vrijednosti udjela."

VTS RH, Pž-2467/01 od 3. lipnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr