Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 416. st. 1.

Poslovni udio može se dijeliti, izuzev nasljeđivanjem, samo onda ako je društvenim ugovorom dopušteno članovima društva prenositi dijelove svog poslovnog udjela.

 

U drugim slučajevima nije dopušteno poslovni udio dijeliti, pa to ne mogu učiniti članovi društva tako da umjesto jednog imaju više manjih poslovnih udjela.

 

"Što se pak tiče podjele poslovnog udjela na koji se žalitelji pozivaju Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) uredio je načelnu nedjeljivost poslovnog udjela.

 

Iznimno je po čl. 416. st. 1. dopušteno da se poslovni udio podjeli i to:

 

- ako je to potrebno radi nasljeđivanja,

- ako je to potrebno radi raspolaganja dijelom poslovnog udjela i

- ako je društveni ugovorom određeno da član društva može raspolagati dijelom svog poslovnog udjela.

Nije dakle moguće i dopušteno poslovne udjele dijeliti u drugim slučajevima, pa to ne bi mogli činiti članovi društva tako da umjesto jednog imaju više manjih poslovnih udjela. Kako je odredba čl. 416. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima prisilno pravne naravi društvenim ugovorom ne bi se mogli olakšati uvjeti za podjelu poslovnog udjela suprotno toj odredbi ili odrediti da se taj udio može podijeliti u slučajevima koji zakonom nisu propisani. Kako članovi predlagatelja nisu izvršili sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima podjelu poslovnih udjela, a prema sadržaju prijave i dokumenata za to nema ni valjane pravne osnove, to po prirodi stvari nije bilo ni moguće dio poslovnog udjela povući, a pogotovo ne na način kako su to članovi društva zamislili povlačenjem, odnosno iznošenjem iz društva stvari koje su unijeli u društvo prije osnivanja. Da su ispunjene pretpostavke za podjelu poslovnih udjela tada bi članovi društva svoje udjele mogli povući na način kako je naprijed opisano, a ne iznijeti stvari koje su u društvo unijeli. "

VTS RH, Pž-3281/00 od 30. siječnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr