Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 412 st 3

Za valjanost prijenosa poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

 

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela je strogo formalan ugovor, a ukoliko nije sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, tada je ništav.

 

"Prema odredbi čl. 412. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99), za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, a takav ugovor potreban je i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio. Prema tome, ugovor o prijenosu poslovnog udjela je strogo formalan ugovor, a to znači da mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, a ako ne bi bio sklopljen u tom obliku, bio bi ništav. Kao što odredba navodi, takav oblik ugovora o prijenosu poslovnog udjela vrijedi i za predugovor tom ugovoru, tj. takav ugovor kojim se dotadašnji i budući imatelji poslovnog udjela uzajamno obvezuju da će sklopiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela. To ujedno znači da se u tom obliku moraju dati očitovanja obiju ugovornih strana, dakle ponuda i prihvat sadržane u jednoj ili više isprava. Javnobilježnička isprava traži se za cijeli sadržaj ugovora, a ne samo za njegove bitne sastojke. Dakle, to se može učiniti u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. Kao što smo naveli, spomenuti oblik uvjet je nastanka i valjanosti posla, pa bez kojega ne bi mogao ni nastati. Stoga sklopljeni ugovor u nekom drugom obliku je ništav i na to se svakako može pozivati bez vremenskog ograničenja, a svaka ugovorna strana ima pravo tražiti da joj se vrati ono što je na temelju tog dala."

 

VTS RH, Pž-3459/00 od 3. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr