Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 411.

U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.

 

Sud nije ovlašten članstvo društva utvrđivati na druge načine, pa tako vršiti uvide u parnične spise niti ocjenjivati stanje tih postupaka kako bi ocijenio koje su osobe članovi društva.

 

"Neosnovani su žalbeni razlozi da je skupštinu sazvala neovlaštena osoba jer da A. P. nije član društva. - Prvostupanjski sud je utvrdio u skladu s odredbom članka 411. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03), na temelju izvatka iz knjige poslovnih udjela, te istovjetnim podacima o veličini temeljnih uloga koji je sudu dostavila uprava N. d.o.o. te članku 7. Društvenog ugovora, da je A. P. član društva s preuzetim temeljnim ulogom u vrijednosti od 1.536.600,00 kn što predstavlja 80,6191% temeljnog kapitala i daje joj pravo na 7.683 glasa, da je ista od uprave društva u pisanom obliku zahtijevala sazivanje skupštine te navođenjem dnevnog reda navela svrhu sazivanja skupštine, a uprava nije u roku iz odredbe članka 442. stavak 4. ZTD-a traženu skupštinu sazvala, što znači da je A. P. u skladu s odredbom članka 442. stavak 4. ZTD-a ovlaštena na sazivanje skupštine.

 

Naime odredbom članka 411. stavak 1. ZTD-a, koja je bila na snazi u vrijeme sazivanja i održavanja skupštine, izričito je propisano da je u odnosu na društvo član društva samo onaj koji je upisan u knjizi poslovnih udjela. -Stoga registarski sud i nije bio ovlašten vršiti uvide u parnične spise koji se vode između A. P. i žalitelja i ocjenjivati stanje tih postupaka da bi ocijenio koje su osobe članovi društva."

VTS RH, Pž-408/04 od 17. veljače 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr