Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 384. i 637. st. 6.

Nad dioničkim društvima i društvima s ograničenom odgovornošću koja nisu uskladila svoj temeljni kapital do najmanjeg Zakonom propisanog iznosa i do 31. 12. 1997. godine podnijela prijavu registarskom sudu provodi se postupak likvidacije po službenoj dužnosti i ista se brišu iz sudskog registra.

 

Nisu ispunjeni uvjeti za nastavljanje društva (čl. 384. ZTD) jer je to moguće samo kada društvo prestaje zbog proteka vremena ili na temelju odluke glavne skupštine, a ne kada se radi o prestanku primjenom kogentnog propisa.

 

"Iz spisa proizlazi da je predlagatelj K. d.o.o. u likvidaciji iz Murskog Središća podnio prijavu za upis nastavljanja društva, te posebno navodi da je nad društvom pokrenut postupak likvidacije po službenoj dužnosti rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-00/597-1 od 2. kolovoza 2000. godine, a koje rješenje je objavljeno u Narodnim novinama br. 85/00 od 1. rujna 2000. godine.

 

Prvostupanjski sud je utvrdio da je predlagatelj uskladio opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 i 34/99), ali da nije uskladilo temeljni kapital do 31. prosinca 1997. godine, a niti kasnije, tako da je sud postupajući po čl. 637. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 84b. i 84c. Zakona o sudskom registru - pokrenuo likvidacijski postupak po službenoj dužnosti.

 

Temeljni kapital za društvo s ograničenom odgovornošću, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, iznosi protuvrijednost od DEM 5.000,00 izraženo u kunama. Sva postojeća društva s ograničenom odgovornošću čiji je temeljni kapital manji od navedenoga, morala su najkasnije do 31. prosinca 1997. godine donijeti odluku o povećanju kapitala na svotu koja nije manja od gore navedene svote, te do navedenog roka podnijeti prijavu za upis te odluke u trgovački registar. Ukoliko trgovačka društva ne postupe na način određen čl. 637. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, protiv njih će se provesti postupak likvidacije i brisanja iz sudskog registra, i to po službenoj dužnosti.

 

Pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbe čl. 84c. i 84d. Zakona o sudskom registru, a kojim odredbama je propisana likvidacija društava i poduzeća koja nemaju imovine ili je ona neznatne vrijednosti. Naime, pravilno je registarski sud zaključio da niti likvidacijski dužnik, a niti vjerovnici nisu postupili dostavom popisa imovine, odnosno tražbina vjerovnika prema likvidacijskom dužniku, pa je pravilno prvostupanjski sud zaključio da dolazi do primjene čl. 84d. Zakona o sudskom registru, a prema kojem se donosi rješenje da se likvidacijski postupak za takvog likvidacijskog dužnika bez prijava zaključuje, a nakon toga objavi u Narodnim novinama, a nakon toga slijedi brisanje likvidacijskog dužnika iz sudskog registra. Iz ovoga je pravilno prvostupanjski sud zaključio da nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 384. Zakona o trgovačkim društvima, pa je valjalo odbiti prijedlog predlagatelja za upis nastavljanja društva."

VTS RH, Pž-1656/01 od 10. travnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr