Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 362. st. 1.

Odluku glavne skupštine tužbom za pobijanje može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje izjavio u zapisnik.

 

Sud nije ovlašten prihvatiti pobojnu tužbu dioničara koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje nije izjavio u zapisnik.

 

"Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) uređuje ništavost i pobojnost odluka Glavne skupštine (čl. 355. do 366.). Kako je prvostupanjski sud u izreci naveo da se poništavaju odluke donesene na Glavnoj skupštini održane 22. rujna 1998. godine, treba zaključiti da je u pitanju tužba za pobijanje. Odluku Glavne skupštine može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu Glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio u zapisniku (čl. 362. toč. 1. ZTD). Prvostupanjski sud je poništio sve odluke Glavne skupštine, premda tužitelj za neke odluke nije izjavio svoje protivljenje, pa čak nije glasovao protiv nekih odluka, primjerice protiv odluke o davanju razrješnice upravi i nadzornom odboru, izboru revizora itd.

 

Cijelo je obrazloženje nejasno i zapravo se ne vidi o čemu je prvostupanjski sud uopće odlučivao. U obrazloženju se najprije konstatira da je tužitelj na dan 31. 12. 1996. godine raspolagao sa ugovorenih 22.096 dionica, te sa 2.380 dionica otkupljenih od malih dioničara. To međutim uopće nije odlučno za odgovor na pitanje sa koliko je glasova tužitelj raspolagao na dan održavanja Glavne skupštine dana 22. rujna 1998. godine. U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu na ime samo onaj tko je upisan u knjigu dionica (čl. 226. st. 2. ZTD-a).

 

Prema tome, za odgovor na pitanje koliko je tužitelju pripadalo glasova na skupštini održanoj dana 22. 09. 1998. godine nije odlučno koliko je on na taj dan imao dionica. U glasovanju sudjeluje dioničar s onoliko dionica koliko ih je upisano u knjizi dionica, a nije odlučno je li on imatelj još nekih dionica koje nisu upisane u knjizi dionica. Jednako tako nije odlučno je li on imatelj onih dionica koje su upisane ili nije. Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta kao i nominalnog iznosa svake od zastupljenih dionica i uz navođenje njezina roda (čl. 285. st. 1. ZTD). Prema tome, relevantno bi bilo utvrditi je li popis sastavljen sukladno toj zakonskoj odredbi, je li tužitelju pravo glasa određeno sukladno odredbi čl. 291. ZTD, a nije relevantno je li on imatelj dionica ili nije."

VTS RH, Pž-3232/00 od 5. rujna 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr